אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
נתונים מסקר כוח אדם לחודש יולי 2020
לוחות
1.אחוז המועסקים והשכירים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע מכלל המועסקים והשכירים, לפי ענף כלכלי ומשלח יד וסיבת היעדרות, נתונים מקוריים

2.אחוז המועסקים הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע מכלל המועסקים לפי גיל ומין, נתונים מקוריים

3.התפלגות המועסקים והשכירים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע או חלק מהשבוע, לפי ענף כלכלי ומשלח יד וסיבת היעדרות, נתונים מקוריים

4.התפלגות המועסקים הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע לפי גיל ומין, נתונים מקוריים

5.אחוז המועסקים והשכירים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע; מכלל המועסקים והשכירים; לפי ענף כלכלי ומשלח יד וסיבת היעדרות, נתונים מקוריים

6.אחוז המועסקים הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מכלל המועסקים לפי גיל ומין, נתונים מקוריים

7.התפלגות המועסקים והשכירים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע, לפי ענף כלכלי ומשלח יד וסיבת היעדרות, נתונים מקוריים

8.התפלגות המועסקים הנעדרים זמנית מעבודה כל השבוע לפי גיל ומין, נתונים מקוריים

9.בני 15 ומעלה לפי תכונות כוח עבודה - חודשי

10.אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה לפי גיל ומין, נתונים מקוריים

11.תרשים 1 - אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©