אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
נתונים מסקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש אוגוסט 2020
לוחות
1.בני 15 ומעלה לפי תכונות כוח עבודה - דו שבועי

2.תרשים 1. - אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה לפי מין - דו שבועי

3.תרשים 2 - אחוז המשתתפים בכוח העבודה לפי מין - דו שבועי

4.תרשים 3 - שיעור תעסוקה לפי מין - דו שבועי

5.תרשים 4. - אחוז הנעדרים זמנית מעבודה בשל הקורונה מהמשתתפים בכוח העבודה לפי מין - דו שבועי

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©