אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מספר המשרות הפנויות אוגוסט-אוקטובר 2020
לוחות
1.מספר משרות פנויות לפי ענף

2.סך משרות פנויות

3.אחוז משרות פנויות

4.סך המשרות הפנויות בתעשייה כרייה וחציבה חשמל ומים

5.סך משרות פנויות בבינוי

6.סך משרות פנויות במסחר

7.סך משרות פנויות בענפי השירותים

8.סך משרות לפי קבוצות גודל תעסוקה

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©