אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
העלייה לישראל 2019
לוחות
1.העלייה לישראל לפי תקופות עלייה (1948-2019)

2.עולים,לפי יבשת וארצות מגורים אחרונות נבחרות

3.עולים,לפי קבוצת גיל

4.השתקעות ראשונה לפי מחוז ולפי ארצות מגורים נבחרות לשנת 2019

5.עולים לפי ארץ מגורים אחרונה נבחרת ומקום מגורים ראשון בישראל

6.עולים בגיל 15 ומעלה לפי מצב משפחתי וגיל

7.תרשים 1 - עולים שעלו לישראל בחודשים ינואר-יוני, 2019 ו-2020

8.תרשים 2 - העלייה לישראל 2019-1948, מספרים מוחלטים ושיעורים ל-1,000 תושבים באוכלוסייה

9.תרשים 3 - עולים לפי ארץ מגורים קבועה אחרונה בשנים 2019-2016, מספרים מוחלטים

10.תרשים 4 - סך עולים, עולים מבריה''מ (לשעבר) ועולים מרוסיה, 2019-2009

11.תרשים 5 - עולים לפי יישובי השתקעות ראשונה עיקריים, 2019

12.תרשים 6 - עולים לפי יישובי השתקעות ראשונה עיקריים וארצות מגורים נבחרות, 2019, באחוזים

13.תרשים 7 - עולים וסך אוכלוסייה בגיל 15 ומעלה לפי מספר שנות לימוד, 2019

14.תרשים 8 - עולים בעלי משלח יד אקדמי, לפי פירוט תחומי העיסוק*, 2019, אחוזים

15.אנגלית בלבד

16.אנגלית בלבד

17.אנגלית בלבד

18.אנגלית בלבד

19.אנגלית בלבד

20.אנגלית בלבד

21.אנגלית בלבד

22.אנגלית בלבד

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©