אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מספר הבוחרים במדינת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-23
לוחות
1.בעלי זכות הבחירה החיים בישראל לפי קבוצת גיל, אחוזים

2.בעלי וחסרי זכות בחירה לפי קבוצת אוכלוסייה, אחוזים

3.בעלי זכות הבחירה החיים בישראל לפי קבוצת אוכלוסייה, אחוזים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©