אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
הרשויות המקומיות בישראל - 2018
לוחות
1.תרשים 1 - ריבוי טבעי ומאזן הגירה לאלף תושבים 2018, לפי אשכול חברתי-כלכלי 2015

2.תרשים 2 - תוחלת חיים בלידה לפי אשכול חברתי כלכלי בערים המונות 50,000 תושבים ויותר, 2014-2018

3.תרשים 3 - הכנסה ממוצעת לחודש בשנה, שכירים/גברים/נשים/עצמאים, לפי אשכול חברתי-כלכלי, 2017

4.תרשים 4 - ממוצע תלמידים לכיתה, לפי אשכול פריפריאליות, 2018

5.תרשים 5 - זכאים לבגרות, לפי אשכול חברתי-כלכלי, 2018

6.תרשים 6 - הכנסה והוצאה כספית לנפש בערים המונות 50,000 תושבים ויותר, 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©