אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ינואר 2020
לוחות
1.משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר  במחירים שוטפים וקבועים

2.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר , לפי ענף כלכלי

3.מדד שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי

4.משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר  במחירים שוטפים וקבועים, לפי ענף כלכלי

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©