אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש פברואר 2020
לוחות
1.משרות שכיר (עובדים ישראלים), נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה לפי ענף כלכלי

2.שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (עובדים ישראלים) נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה לפי ענף כלכלי

3.שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (עובדים ישראלים)

4.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי

5.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר ותת-מגזר

6.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק

7.תרשים 1 - שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי

8.תרשים 2 - משרות שכיר לפי ענף כלכלי

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©