אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מאי 2020
לוחות
1.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (עובדים ישראלים) נתונים מקוריים, לפי ענף כלכלי

2.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי נתונים מקוריים.

3.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר ותת-מגזר

4.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי

5.תרשים 1 - משרות שכיר לפי ענף כלכלי

6.תרשים 2 - שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי

7.תרשים 3 - מגזר חברות לא-פיננסיות - שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר

8.תרשים 4 - מגזר ממשלתי - שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר

9.תרשים 5 - שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ומשרות שכיר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי

10.תרשים 6 - משרות שכיר בתחום ההייטק לפי חלוקה לענפים כלכליים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©