אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מורשים לנהוג 2019 ונתונים מתוך הסקר החברתי 2018
לוחות
1.מורשים לנהוג, כלי רכב מנועיים ואוכלוסייה, 2019-1989

2.מורשים לנהוג, לפי מין, 2019-1999

3.בני 20 ומעלה, לפי רישיון נהיגה ותכונות נבחרות, 2018

4.בני 64-25, לפי רישיון נהיגה, מצב תעסוקה והכנסה מעבודה, 2018

5.בני 20 ומעלה, לפי מין, גיל ותדירות נהיגה בשבוע, 2018

6.בני 20 ומעלה, המרוצים ממצב הכבישים והמדרכות בערים הגדולות (המונות יותר מ-200,00 תושבים), 2018

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©