אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
נסועה בשנת 2019
לוחות
1.תרשים 1 - נסועה שנתית, מצבת כלי הרכב, שטח הכבישים ואורכם 2019-2000

2.תרשים 2 - נסועה שנתית ממוצעת לרכב (אלפי ק"מ), לפי סוג רכב, שנים 2014, 2019

3.תרשים 3 - נפחי תנועה בכבישם לא-עירוניים (קטעים נבחרים): ספירות שבוצעו במרץ עד מאי 2020, לעומת ספירות בשנים קודמות

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©