אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
כניסות מבקרים ב-2019
לוחות
1.כניסות מבקרים לישראל

2.כניסות תיירים לישראל

3.כניסות תיירים ומבקרי יום, לפי ארץ אזרחות

4.כניסות מבקרים, לפי דרך מעבר

5.תרשים 1 - כניסות מבקרים, 2019-2010,מיליונים

6.תרשים 2 - כניסות מבקרים בשנים 2010, 2015 ו-2019 לפי ארצות מובילות

7.תרשימים 4-3 - כניסות תיירים בדרך האוויר וביבשה

8.תרשימים 6-5 - כניסות תיירים בדרך האוויר

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©