אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
כניסות מבקרים לישראל - מרס 2020
לוחות
1.כניסות מבקרים לישראל

2.לוח 3. כניסות תיירים ומבקרי יום, לפי ארץ אזרחות

3.לוח 4. כניסות מבקרים, לפי דרך מעבר

4.תרשים 1. כניסות תיירים דרך האוויר לפי ימים,ינואר-מרס 2019,2020

5.תרשים 2. כניסות ויציאות של תיירים דרך האוויר לפי ימים, ינואר-מרס 2020

6.תרשים 3. כניסות תיירים בדרך האוויר וביבשה

7.תרשים 4. כניסות תיירים בדרך האוויר

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©