אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
כניסות של מבקרים לישראל במאי 2020
לוחות
1.כניסות מבקרים לישראל

2.לוח 4. כניסות מבקרים, לפי דרך מעבר

3.תרשים 1. כניסות תיירים דרך האוויר לפי ימים

4.תרשים 2. כניסות ויציאות של תיירים דרך האוויר לפי ימים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©