אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
כניסות של מבקרים לישראל ביולי 2020
לוחות
1.כניסות מבקרים לישראל

2.לוח 4. כניסות מבקרים, לפי דרך מעבר

3.תרשים 1. כניסות מבקרים לישראל, ינואר-יולי 2019 ,2020

4.תרשים 2. כניסות תיירים בדרך האוויר וביבשה, 2020-2017

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©