אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
יציאות ישראלים לחו"ל באוגוסט 2020
לוחות
1.יציאות לחו''ל של ישראלים

2.יציאות לחו''ל של ישראלים לפי גיל ומין

3.מספר היציאות לחו''ל של אזרחים ישראלים ומתוכם מספר יציאות הישראלים המתגוררים בחו''ל ובאו לארץ ל''ביקורי מולדת''

4.תרשים 1 - יציאות ישראלים, ינואר-אוגוסט, 2019, 2020

5.תרשים 2 -יציאות לחו''ל של ישראלים בדרך האוויר

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©