אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 2)
לוחות
1.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 30-31.3.2020

2.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 30-31.3.2020

3.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 18-19.3.2020

4.תרשים 1.: מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה, לפי ענף כלכלי

5.תרשים 2.: פער בין נחיצות לנוכחות לפי ענף כלכלי

6.תרשים 3.: מידת הפגיעה בפדיון העסק, לפי ענף כלכלי; תרשים 4.: מידת הפגיעה בפדיון העסק, לפי גודל עסק

7.תרשים 5.: הזמן שניתן להמשיך לקיים את פעילות החברה אם יימשך המצב הקיים, לפי ענף כלכלי; תרשים 6.: הזמן שניתן להמשיך לקיים את פעילות החברה אם יימשך המצב הקיים, לפי גודל עסק

8.תרשים 7.: מגבלה שהשפיעה באופן משמעותי על פעילות החברה לפי ענף כלכלי; תרשים 8.: מגבלה שהשפיעה באופן משמעותי על פעילות החברה לפי גודל עסק

9.תרשים 9.: מצב התעסוקה וההעסקה בין 18.3 ל-30.3

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©