אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 3)
לוחות
1.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 21-22.4.2020

2.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 21-22.4.2020

3.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 21-22.4.2020

4.תרשים 1.: נוכחות בעבודה, עבודה מהבית והעובדים בחלפת ומפוטרים השוואה בין 31 למרץ ל-22 באפריל

5.תרשים 2.: מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה 22.4.2020

6.תרשים 3.: מידת הפגיעה בפדיון העסק ב-22 באפריל לעומת ה-31 במרץ

7.תרשים 4.: מידת הפגיעה בפדיון העסק לפי ענף כלכלי וקבוצות גודל ב-22 באפריל (גל 3)

8.תרשים 6.: שרידות העסקים תחת המצב הנוכחי

9.תרשים 7: השינוי ביכולת העסקים להמשיך לקיים את פעילות החברה בין ה-31 במרץ ל-22 באפריל

10.תרשים 8.: מגבלות המשפיעות באופן משמעותי על פעילות העסק, לפי סקר (מרץ ואפריל)

11.תרשים 9.: מידת אפקטויביות העבודה מהבית והרצון להגדיל את היקף ההעסקה מהבית

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©