אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: דצמבר 2019 - פברואר 2020
לוחות
1.הייצור התעשייתי - תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

2.הייצור התעשייתי - תעשייה, מדדים ואחוזי שינוי

3.הייצור התעשייתי -תעשייה (ללא טכנולוגיה עילית), מדדים ואחוזי שינוי

4.משרות שכיר - תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

5.משרות שכיר - תעשייה, מדדים ואחוזי שינוי

6.משרות שכיר - תעשייה (ללא טכנולוגיה עילית), מדדים ואחוזי שינוי

7.שעות עבודה למעשה - תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

8.שעות עבודה למעשה -תעשייה, מדדים ואחוזי שינוי

9.הייצור התעשייתי - טכנולוגיה עילית, מדדים ואחוזי שינוי

10.הייצור התעשייתי - טכנולוגיה מעורבת-עילית, מדדים ואחוזי שינוי

11.הייצור התעשייתי - טכנולוגיה מעורבת-מסורתית, מדדים ואחוזי שינוי

12.הייצור התעשייתי - טכנולוגיה מסורתית, מדדים ואחוזי שינוי

13.פדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים -תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

14.פדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים- תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

15.תרשים 1. מדד הייצור התעשייתי - תעשייה; כרייה וחציבה

16.תרשים 2. מדד משרות שכיר - תעשייה; כריה וחציבה

17.תרשים 3. מדד הייצור התעשייתי, נתוני מגמה לפי עצמה טכנולוגית

18.תרשים 4. מדד משרות שכיר, נתוני מגמה לפי עצמה טכנולוגית

19.תרשים 5. מדד פדיון מקומי במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עצמה טכנולוגית

20.תרשים 6. מדד יצוא במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עצמה טכנולוגית

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©