אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 4)
לוחות
1.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" - אומדני משרות

2.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" - אומדני עסקים

3.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" - אומדני עסקים - אומדני עסקים במונחי משרות

4.תרשים 1.: מצבת העובדים לפי קבוצה ותאריך

5.תרשים 2.: קבוצות עבודה לפי ענף כלכלי וגודל עסק

6.תרשים 3.: מידת הפגיעה בפדיון לפי תאריך

7.תרשים 4.: מידת הפגיעה בפדיון לפי תאריך - ענף כלכלי

8.תרשים 5.:זמן שניתן להמשיך לקיים את פעילות החברה אם יימשך המצב הקיים

9.תרשים 6: שיעור העסקים שהפחיתו בשכר לפי אחוזי ההפחתה, ענף כלכלי וגודל חברה

10.תרשים 7: אחוזי ההפחתה בשכר לפי ענף כלכלי וגודל חברה

11.תרשים 8: קושי ביישום הנחיות למניעת הדבקה

12.תרשים 9: שינויים במסגרת האשראי הבנקאי, לפי ענף וגודל עסק

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©