אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מדדי תעשייה, כרייה וחציבה חודשיים- מרץ 2020
לוחות
1.הייצור התעשייתי - תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

2.הייצור התעשייתי - תעשייה, מדדים ואחוזי שינוי

3.הייצור התעשייתי -תעשייה (ללא טכנולוגיה עילית), מדדים ואחוזי שינוי

4.משרות שכיר - תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

5.משרות שכיר - תעשייה, מדדים ואחוזי שינוי

6.משרות שכיר - תעשייה (ללא טכנולוגיה עילית), מדדים ואחוזי שינוי

7.שעות עבודה למעשה - תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

8.שעות עבודה למעשה -תעשייה, מדדים ואחוזי שינוי

9.הייצור התעשייתי - טכנולוגיה עילית, מדדים ואחוזי שינוי

10.הייצור התעשייתי - טכנולוגיה מעורבת-עילית, מדדים ואחוזי שינוי

11.הייצור התעשייתי - טכנולוגיה מעורבת-מסורתית, מדדים ואחוזי שינוי

12.הייצור התעשייתי - טכנולוגיה מסורתית, מדדים ואחוזי שינוי

13.פדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים -תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

14.פדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים- תעשייה; כרייה וחציבה, מדדים ואחוזי שינוי

15.תרשים 1.. מדד משרות שכיר - תעשייה; כריה וחציבה

16.תרשים 2. מדד משרות שכיר, נתוני מגמה לפי עצמה טכנולוגית

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©