אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 5)
לוחות
1.תרשים 1: מצבת העובדים לפי קבוצה ותאריך

2.תרשים 2: קבוצות עבודה לפי ענף כלכלי וגודל עסק

3.תרשים 3 : קבוצות עבודה לפי ענף כלכלי וגודל עסק

4.תרשים 4: קבוצות עבודה לפי ענף כלכלי וגודל עסק

5.תרשים 5: שיעור העסקה לפי ענף

6.תרשים 6: תחזית לכמות עובדים שישארו בחל"ת בחודש הקרוב

7.תרשים 7: פגיעה בפדיון העסק* לפי מידה ותקופה

8.תרשים 8: השינוי במדד משוקלל למידת הפגיעה בפדיון בין מאי ליוני

9.תרשים 9 : עצימות הסיוע הממשלתי לעומת הפגיעה המשוקללת בחודש מאי

10.תרשים 10: יישום הנחיות התו הסגול לפי דרגה ותקופה

11.תרשים 11: קושי ביישום הנחיות התו הסגול ב-03 ביוני לפי גודל חברה

12.תרשים 12: שיעורי מועסקים בשירותי מזון ומשקאות בהשוואה לשאר הענפים

13.תרשים 13: אחוז העובדים בחל"ת שמועסקים בעסקים שדיווחו את אחוז העובדים בחל"ת שיחזרו לעבוד בחודש הקרוב בענפי המזון והמשקאות

14.תרשים 14: מידת הפגיעה בפדיון העסק במאי בשירותי מזון ומשקאות ביחס לשאר הענפים

15.תרשים 15: מידת הפגיעה בפדיון העסק במאי בשירותי מזון ומשקאות ביחס לשאר הענפים

16.תרשים 16: מידת הפגיעה הצפוייה בפדיון

17.תרשים 17: קושי ביישום ההנחיות השוואה בין בשירותי מזון ומשקאות לשאר ענפי המשק

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©