אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 6)
לוחות
1.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 15-17.6.2020; 1-3.6.2020 - עסקים עם 5+ משרות

2.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 15-17.6.2020 - אחוז מתוך עסקים עם 5+ משרות

3.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 15-17.6.2020 - אחוז המועסקים מתוך עסקים עם 5+ משרות

4.תרשים 1 - מצבת העובדים לפי קבוצה ותאריך

5.תרשים 2 - קבוצות עבודה לפי ענף כלכלי וגודל עסק

6.תרשים 3 - שיעור העסקה לפי ענף

7.תרשים 4 - גבול עליון וגבול תחתון של כמות העובדים שיחזרו מחל"ת בחודש הקרוב

8.תרשים 5 - פגיעה בפדיון העסק ביוני, ציפיות לעומת בפועל

9.תרשים 6 - השינוי במדד משוקלל למידת הפגיעה בפדיון הצפויה ליוני בגל 5 לבין הערכת הפגיעה לפדיון ביוני בגל 6, לפי ענף כלכלי

10.תרשים 7 - השינוי במדד משוקלל למידת הפגיעה בפדיון הצפויה ליוני בגל 5 לבין הערכת הפגיעה לפדיון ביוני בגל 6, לפי קבוצות גודל

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©