אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אפריל 2020
לוחות
1.מדדי פדיון בכל ענפי הכלכלה (ללא יהלומים)

2.מדדי הפדיון בענפי החקלאות, הייעור והדיג ובענפי התעשייה והחרושת (כולל כרייה וחציבה)

3.מדדי פדיון בענפי המסחר הסיטוני והקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים

4.מדדי פדיון בענפי אספקת חשמל ומים ושירותי ביוב וטיפול בפסולת, בינוי , תחבורה אחסנה דואר ובלדרות

5.מדדי פדיון בענף שירותי אירוח ואוכל, מידע ותקשורת, ושירותים פיננסים ושירותי ביטוח

6.מדדי פדיון בענף פעילויות בנדל''ן, שירותים מקצועיים מדעיים וטכניים, ושירותי ניהול ותמיכה

7.מדדי פדיון בענף חינוך, שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד, אמנות בידור ופנאי ושירותים אחרים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©