אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 7)
לוחות
1.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 5-8.7.2020;15-17.6.2020: נתוני תעסוקה

2.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 5-8.7.2020; 15-17.6.2020: אומדנים (אחוז עסקים)

3.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות הנגיף קורונה" 5-8.7.2020; 15-17.6.2020: מידת הפגיעה במונחי מועסקים

4.תרשים 1 - מצבת העובדים לפי קבוצה ותאריך

5.תרשים 2 - קבוצות עבודה לפי ענף כלכלי וגודל עסק

6.תרשים 3 - פגיעה בפדיון העסק לפי מידה ותקופה

7.תרשים 4 - הגורמים לפגיעה בפעילות החברה

8.תרשים 5 - הגורמים לפגיעה בפעילות החברה לפי ענף כלכלי

9.תרשים 6 - השקעות שנדחו או שבוטלו (באופן מלא או חלקי)

10.תרשים 7 - שינויים משמעותיים שנעשו בפעילות החברה להתמודדות עם המשבר

11.תרשים 8 - שינויים שנעשו להתמודדות עם המשבר לפי ענף כלכלי

12.תרשים 9 - שינוי במחירי המוצרים/שירותים העיקריים בחודשים הקרובים, לפי ענף כלכלי

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©