אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
מאפיינים עיקריים של פעילות המגזר העסקי: ממצאים מתוך סקר ענפי הכלכלה בשנת 2017
לוחות
1.נתונים נבחרים לפי ענף כלכלי - שנת 2017

2.נתונים נבחרים בענפי הסקר לפי מגזר ותת מגזר- שנת 2017

3.נתונים נבחרים למשרה לפי מגזר ותת מגזר- שנת 2017

4.נתונים נבחרים על רכיבי המאזן לפי ענף כלכלי ראשי - שנים 2017-2016

5.נתונים נבחרים על רכיבי השקעה גולמית לפי ענף כלכלי ראשי - שנת 2017

6.נתונים נבחרים בענפי התעשייה לפי מחוז- שנת 2017

7.נתונים נבחרים בענפי התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית- שנת 2017

8.נתונים נבחרים במפעלי התעשייה עתירי היצוא לפי עוצמה טכנולוגית- שנת 2017

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©