אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
דמוגרפיה של עסקים - שרידות ותנועות של עסקים 2019-2017
לוחות
1.עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (הסיווג האחיד 2011) וקבוצות גודל

2.משרות שכיר, לפי ענף כלכלי (הסיווג האחיד 2011) וקבוצות גודל

3.פתיחות וסגירות עסקים לפי ענף כלכלי (הסיווג האחיד 2011) מתוך מרשם העסקים

4.לידות עסקים והאחוז שהם מהווים מסך העסקים הפעילים, לפי ענף כלכלי (הסיווג האחיד 2011)

5.לידות עסקים, לפי מחוז וענף כלכלי

6.לידות עסקים, לפי ענף כלכלי (הסיווג האחיד 2011) וקבוצות גודל

7.משרות שכיר שנוספו עקב לידות עסקים, לפי ענף כלכלי (הסיווג האחיד 2011) וקבוצות גודל

8.תרשים 1: חוז ההישרדות של העסקים שנולדו בשנת 2005, עד לשנת 2019 ולאורך 15 שנות פעילות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011)

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©