אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 8)
לוחות
1.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות נגיף הקורונה" עסקים עם 5+ משרות

2.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות נגיף הקורונה" אחוז מתוך עסקים עם 5+ משרות

3.אומדנים מסקר "מצב התעסוקה בעת התפשטות נגיף הקורונה" אחוז המועסקים מתוך עסקים עם 5+ משרות

4.תרשים 1: אומדני מצב התעסוקה במשק, השוואה בין תקופות

5.תרשים 2: אומדני שיעור עובדים היום לפי ענף כלכלי ולפי גודל עסק

6.תרשים 3: סך העובדים השוהים בחל"ת ושיעור העובדים מתוכם שאינם מעוניינים לחזור לעבודה

7.תרשים 4א- זמן להמשך פעילות החברה במונחי עסקים

8.תרשים 4ב: משך הזמן שעסקים יכולים להמשיך בפעילות במצב הקיים לפי ענף כלכלי ובקבוצות הגודל, שיעורי עסקים

9.. תרשים 5.: מידת הפגיעה בפדיון, השוואה בין יולי לאוגוסט שיעורי עסקים

10.תרשים 6א: מידת הפגיעה בפדיון בענפים נבחרים וקבוצות גודל, השוואה בין יולי לאוגוסט

11.תרשים 6ב: מידת הפגיעה בפדיון בענפים נבחרים וקבוצות גודל, השוואה בין יולי לאוגוסט

12.תרשים 7: התפלגות העסקים מקבלים סיוע ממשלתי בעקבות משבר הקורונה, לפי ענף וכלכלי וסוג סיוע במונחי עסקים

13.תרשים 8: השפעת המענק הממשלתי לעידוד החזרת עובדים מחל"ת

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©