אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
סקר הערכת המגמות בעסקים - דצמבר 2019
לוחות
1.תרשים 1. מאזן כולל חדש והשינוי במדד הפדיון לכלל ענפי המשק

2.תרשים 2. מאזן נטו של היקף המכירות בענפי התעשייה והשינוי במדד הייצור התעשייתי

3.תרשים 3. מאזן נטו של עבודות חדשות ושל פעילות שוטפת בענפי הבינוי

4.תרשים 4. מאזן נטו של היקף המכירות בענף המסחר הקמעוני והשינוי במדד הפדיון על פי מקורות מע''מ

5.תרשים 5. מאזן נטו של היקף המכירות לשוק המקומי בענפי השירותים והשינוי במדד הפדיון על פי מקורות מע''מ

6.תרשים 6. מאזן נטו של היקף הפדיון בענף המלונאות והשינוי במדד הפדיון על פי סקר מלונות התיירות

7.תרשים 7 - מחסור בעובדים מקצועיים אחוז החברות שענו - מגבלה חמורה בענף התעשייה

8.תרשים 8 - קשיים בהשגת אשראי בנקאי בארץ אחוז החברות שענו - מגבלה חמורה בענפי השירותים

9.תרשים 9 - קשיים בהשגת אשראי בנקאי בארץ אחוז החברות שענו - מגבלה חמורה בענפי השירותים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©