אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
סקר אמון הצרכנים - סיכום שנתי 2019
לוחות
1.מדד אמון הצרכנים והמאזנים המרכיבים אותו, ממוצע שנתי 2019-2013, אחוזים

2.מדד אמון הצרכנים לפי קבוצת אוכלוסייה, מצב תעסוקה ורמת השכלה, ממוצע שנתי 2019-2013, אחוזים

3.מדד אמון הצרכנים היחסי, ממוצע שנתי 2019-2013

4.מדד אמון הצרכנים ומדד אמון הצרכנים החדש, מרץ 2011 עד דצמבר 2019, אחוזים

5.מדד אמון הצרכנים היחסי ומדד אמון הצרכנים היחסי החדש, מרץ 2012 עד דצמבר 2019

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©