אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
סקר הערכת המגמות בעסקים - פברואר 2020
לוחות
1.תרשים 1. מאזן כולל חדש והשינוי במדד הפדיון לכלל ענפי המשק

2.תרשים 2. מאזן נטו של היקף המכירות בענפי התעשייה והשינוי במדד הייצור התעשייתי

3.תרשים 3. מאזן נטו של עבודות חדשות ושל פעילות שוטפת בענפי הבינוי

4.תרשים 4. מאזן נטו של היקף המכירות בענף המסחר הקמעוני והשינוי במדד הפדיון על פי מקורות מע''מ

5.תרשים 5. מאזן נטו של היקף המכירות לשוק המקומי בענפי השירותים והשינוי במדד הפדיון על פי מקורות מע''מ

6.תרשים 6. מאזן נטו של היקף הפדיון בענף המלונאות והשינוי במדד הפדיון על פי סקר מלונות התיירות

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©