אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
סקר הערכת המגמות בעסקים - יולי 2020
לוחות
1.מאזן כולל חדש והשינוי במדד הפדיון לכלל ענפי המשק

2.מאזן נטו של היקף המכירות בענפי התעשייה והשינוי במדד הייצור התעשייתי

3.מאזן נטו של עבודות חדשות ושל פעילות שוטפת בענפי הבינוי

4.מאזן נטו של היקף המכירות בענף המסחר הקמעוני והשינוי במדד הפדיון על פי מקורות מע"מ

5.מאזן נטו של היקף המכירות לשוק המקומי בענפי השירותים והשינוי במדד הפדיון על פי מקורות מע"מ

6.מאזן נטו של היקף הפדיון בענף המלונאות והשינוי במדד הפדיון על פי סקר מלונות התיירות

7.מאזן המצב הנוכחי לחודשים מאי יוני יולי לפי סוג שאלו

8.הציפיות להיקף הזמנות לשוק המקומי לפי עוצמה טכנולוגית בתעשייה

9.הציפיות לתעסוקה לפי עוצמה טכנולוגית בתעשייה

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©