פורסם ב-15/10/2020
הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - ספטמבר 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
רשימת הנושאים
  א.  מדד המחירים לצרכן
  ב.  מדד ומחירים ממוצעים משוק הדירות
  ג.  מדד מחירי יצרן - תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים
  ד.  מדד מחירי יצרן - יצוא בענפי התעשייה, כרייה וחציבה
  ה.  מדד מחירי יצרן - ענפי השירותים
  ו.  מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
  ז.  מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים
  ח.  מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור
  ט.  מדד מחירי תשומה בחקלאות
  י.  מדד מחירי תשומה באוטובוסים
  יא.  מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים
  יג.  כללי - ירחון סטטיסטי

Word קובץ בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ספטמבר 2020     
Word קובץ בפורמט מדד מחירי יצרן-ספטמבר 2020     
Word קובץ בפורמט מדד מחירי תשומות - ספטמבר 2020     
חישובי הצמדהחישובי הצמדה     
מפתח השינויים - חדש מול ישן בירחון     
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©