הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
ב. מדד ומחירים ממוצעים משוק הדירות
הגדרות, הסברים ומשקלות 1.     
מדדים ומחירים ממוצעים 2.     
 
הגדרות, הסברים ומשקלות    .1
מתודולוגיה לחישוב מדד מחירי דירות וממוצעים רבעוניים ושנתיים 1.1
 
מדדים ומחירים ממוצעים    .2
מדד מחירי דירות 2.1
מחירים ממוצעים של דירות (אלפי ש"ח), לפי מחוזות מגורים, ערים גדולות וקבוצות גודל הדירה (חדרים) 2.2
מדד מחירי דירות לפי מחוזות 2.3
מדד מחירי דירות חדשות 2.4
מחירים ממוצעים של דירות (אלפי ש"ח), לפי אזור מגורים וקבוצות גודל הדירה (חדרים) 2.5
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©