הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
ג. מדד מחירי יצרן - תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים
הגדרות, הסברים ומשקלות 1.     
אחוזי שינוי ותרומות 2.     
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים 3.     
מדדי מחירים חודשיים, לפי ענף ראשי וענפי משנה - נתוני החודשים האחרונים 4.     
מדדי מחירים חודשיים, לפי ענף ראשי וענפי משנה - נתוני השנים האחרונות 5.     
אחוזי שינוי תקופתיים 6.     
 
הגדרות, הסברים ומשקלות    .1
הגדרת מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים 1.1
הסברים ללוחות 1.2
עדכון מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, 2005 1.3
עדכון מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, 2012 1.4
משקלי הענפים הראשיים ב"מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים", לפי מועד עדכון הסל 1.5
 
אחוזי שינוי ותרומות    .2
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים - תרומה ואחוז שינוי 2.1
המדד, לפי עצמת הטכנולוגיה - תרומה ואחוז שינוי   במתכונת הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 2.2
 
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים    .3
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה - כללי, אחוז שינוי חודשי ושנתי, מפברואר 1995 3.1
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה - ללא דלקים, אחוז שינוי חודשי ושנתי, מפברואר 1978 3.2
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, מינואר 1995 3.3
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה, ללא דלקים, ליעדים מקומיים, מינואר 1978 3.4
 
מדדי מחירים חודשיים, לפי ענף ראשי וענפי משנה - נתוני החודשים האחרונים    .4
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (כולל מע"מ), לפי ענף ראשי מקובץ, במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה - 2011" 4.1
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (כולל מע"מ), לפי ענף ראשי מקובץ וענפי משנה מקובצים, במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה - 2011" 4.2
מדד המחירים הסיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (כולל מע"מ), לפי ענפים מקובצים, במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה - 2011" 4.3
מדד המחירים הסיטוניים  של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (כולל מע"מ), לפי ענפים מקובצים, במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה - 1993" 4.4
 
מדדי מחירים חודשיים, לפי ענף ראשי וענפי משנה - נתוני השנים האחרונות    .5
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (כולל מע"מ), לפי ענף ראשי מקובץ, במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה - 2011" 5.1
מדד המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (כולל מע"מ), לפי ענף ראשי מקובץ וענפי משנה מקובצים, במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה - 2011" 5.2
מדד המחירים הסיטוניים של מוצרים וקבוצות מוצרים נבחרים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים (כולל מע"מ), לפי ענפים מקובצים, במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה - 2011" 5.3
 
אחוזי שינוי תקופתיים    .6
אחוזי השינוי במחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים, לפי ענף ראשי 6.1
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©