הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
ד. מדד מחירי יצרן - יצוא בענפי התעשייה, כרייה וחציבה
הגדרות, הסברים ומשקלות 1.     
מדדי מחירים רבעוניים, לפי ענף ראשי מקובץ - נתוני הרבעונים האחרונים - אחוזי שינוי ותרומות 2.     
מדדי מחירים רבעוניים, לפי ענף ראשי ותת ענפים - נתוני הרבעונים האחרונים 3.     
מדדי מחירים רבעוניים, לפי ענף ראשי ותת ענפים - נתוני השנים האחרונות 4.     
 
הגדרות, הסברים ומשקלות    .1
הגדרת מדד מחירי היצוא בתעשייה 1.1
 
מדדי מחירים רבעוניים, לפי ענף ראשי מקובץ - נתוני הרבעונים האחרונים - אחוזי שינוי ותרומות    .2
מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת ענפי התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא  לפי ענף ראשי מקובץ - תרומה ואחוזי שינוי במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011" 2.1
המדד, לפי עצמת הטכנולוגיה - תרומה ואחוז שינוי   במתכונת הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 2.2
 
מדדי מחירים רבעוניים, לפי ענף ראשי ותת ענפים - נתוני הרבעונים האחרונים    .3
מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011" 3.1
מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ ותת ענפים מקובצים במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011" 3.2
 
מדדי מחירים רבעוניים, לפי ענף ראשי ותת ענפים - נתוני השנים האחרונות    .4
"מדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ ותת ענפים מקובצים במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011" 4.1
אחוזי שינוי במדדי מחירים רבעוניים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא לפי ענף ראשי מקובץ ותת ענפים מקובצים במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011" 4.2
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©