הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
ה. מדד מחירי יצרן - ענפי השירותים
הגדרות, הסברים ומשקלות 1.     
מדדי מחירים רבעוניים, לפי ענף ראשי וענפי משנה - נתוני הרבעונים האחרונים 2.     
מדדי מחירים רבעוניים ואחוזי שינוי - נתוני השנים האחרונות 3.     
מדדי מחירים חודשיים - נתוני החודשים האחרונים 4.     
 
הגדרות, הסברים ומשקלות    .1
הגדרת מדד המחירים לענפי השירותים 1.1
 
מדדי מחירים רבעוניים, לפי ענף ראשי וענפי משנה - נתוני הרבעונים האחרונים    .2
מדדי מחירים רבעוניים לענפי השירותים במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011" 2.1
 
מדדי מחירים רבעוניים ואחוזי שינוי - נתוני השנים האחרונות    .3
מדדי מחירים רבעוניים לענפי השירותים במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011" 3.1
אחוזי שינוי במדדי מחירים רבעוניים לענפי השירותים במתכונת "הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011" 3.2
 
מדדי מחירים חודשיים - נתוני החודשים האחרונים    .4
מדד המחירים בענף הוצאה לאור 4.1
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©