הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
ו. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
הגדרות, הסברים ומשקלות 1.     
אחוזי שינוי ותרומות 2.     
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים 3.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים 4.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות 5.     
אחוזי שינוי תקופתיים 6.     
 
הגדרות, הסברים ומשקלות    .1
הגדרת מדד תשומות הבנייה 1.1
הסברים ללוחות 1.2
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - אוגוסט 2011 1.3
משקלות קבוצות ראשיות וקבוצות משניות ב"מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים" 1.4
 
אחוזי שינוי ותרומות    .2
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - תרומה ואחוז שינוי 2.1
 
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים    .3
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, אחוז שינוי חודשי ושנתי, מפברואר 1956 3.1
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - לפי בסיסים שונים, מינואר 1956 3.2
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים    .4
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (ללא מע"מ), לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 4.1
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (ללא מע"מ), לפי פרקי הבנייה 4.2
מחירים ממוצעים של חומרים ומוצרים נבחרים לתשומה בבנייה למגורים (בשקלים חדשים, ללא מע"מ) 4.3
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות    .5
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (ללא מע"מ), לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 5.1
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (ללא מע"מ), לפי פרקי הבנייה 5.2
מחירים ממוצעים של חומרים ומוצרים נבחרים לתשומה בבנייה למגורים (בשקלים חדשים, ללא מע"מ) 5.3
 
אחוזי שינוי תקופתיים    .6
אחוזי השינוי במחירי תשומה בבנייה למגורים, לפי קבוצה ראשית 6.1
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©