הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
ז. מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים
הגדרות, הסברים ומשקלות 1.     
אחוזי שינוי ותרומות 2.     
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים 3.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים 4.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות 5.     
 
הגדרות, הסברים ומשקלות    .1
הגדרת מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים 1.1
הסברים ללוחות 1.2
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים - ינואר 2012 1.3
משקלות קבוצות ראשיות וקבוצות משניות ב"מדד מחירי תשומה בבנייה למבני מסחר ומשרדים" 1.4
משקלות ופרקים ב"מדד מחירי תשומה בבנייה למבני מסחר ומשרדים" 1.5
משקלות קבוצות ראשיות ב"מדד מחירי תשומה בבנייה למבני מסחר ומשרדים" 1.6
 
אחוזי שינוי ותרומות    .2
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים - תרומה ואחוז שינוי 2.1
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי פרקי עבודה - תרומה ואחוז שינוי 2.2
 
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים    .3
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, אחוז שינוי חודשי ושנתי, מינואר 2012 3.1
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים    .4
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 4.1
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי פרקי עבודה 4.2
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים, לפי קבוצה ראשית 4.3
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות    .5
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים (ללא מע"מ), לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 5.1
מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים (ללא מע"מ), לפי פרקי עבודה 5.2
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©