הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
ח. מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור
הגדרות, הסברים ומשקלות 1.     
אחוזי שינוי ותרומות 2.     
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים 3.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות ומחירים ממוצעים -
נתוני החודשים האחרונים
4.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות ומחירים ממוצעים - נתוני השנים האחרונות 5.     
אחוזי שינוי תקופתיים 6.     
 
הגדרות, הסברים ומשקלות    .1
הגדרת מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור 1.1
הסברים ללוחות 1.2
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - ינואר 2010 1.3
משקלות הסעיפים והמצרכים העיקריים ב"מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור", לפי מועד עדכון הסל 1.4
משקלות פרקים ותתי פרקים ב"מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור" 1.5
 
אחוזי שינוי ותרומות    .2
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - תרומה ואחוז שינוי 2.1
 
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים    .3
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, אחוז שינוי חודשי ושנתי, מפברואר 1966 3.1
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - לפי בסיסים שונים, מינואר 1966 3.2
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות ומחירים ממוצעים -
נתוני החודשים האחרונים
 
  .4
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור (ללא מע"מ), לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות 4.1
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור (ללא מע"מ), לפי פרקי עבודה 4.2
מדד מחירים של תשומות נבחרות בסלילה וגישור (ללא מע"מ) 4.3
מחירים ממוצעים של חומרים ומוצרים נבחרים לתשומה  בסלילה וגישור (בשקלים חדשים, ללא מע"מ) 4.4
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות ומחירים ממוצעים - נתוני השנים האחרונות    .5
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור (ללא מע"מ), לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות 5.1
מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור (ללא מע"מ), לפי פרקי עבודה 5.2
מדד מחירים של תשומות נבחרות בסלילה וגישור (ללא מע"מ) 5.3
מחירים ממוצעים של חומרים ומוצרים נבחרים לתשומה  בסלילה וגישור(בשקלים חדשים, ללא מע"מ) 5.4
 
אחוזי שינוי תקופתיים    .6
אחוזי השינוי במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור, לפי סוג תשומה וסוג סלילה 6.1
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©