הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
ט. מדד מחירי תשומה בחקלאות
הגדרות, הסברים ומשקלות 1.     
אחוזי שינוי ותרומות 2.     
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים 3.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים 4.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות 5.     
אחוזי שינוי תקופתיים 6.     
 
הגדרות, הסברים ומשקלות    .1
הגדרת מדד מחירי תשומה בחקלאות 1.1
הסברים ללוחות 1.2
מדד מחירי תפוקה חקלאית 1.3
משקלות הסעיפים והמצרכים העיקריים ב"מדד מחירי תשומה של ענף החקלאות" לפי מועד עדכון הסל 1.4
 
אחוזי שינוי ותרומות    .2
מדד מחירי תשומה בחקלאות - תרומה ואחוז שינוי 2.1
 
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים    .3
מדד מחירי תשומה בענף החקלאות, אחוז שינוי חודשי ושנתי, מנובמבר 1976 3.1
מדד מחירי תשומה בענף החקלאות - לפי בסיסים שונים, מאוקטובר 1976 3.2
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים    .4
מדד מחירי תשומה בענף החקלאות (ללא מע"מ), לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות 4.1
מדד מחירים של תשומות נבחרות בענף החקלאות (ללא מע"מ) 4.2
מחירים ממוצעים של תשומות נבחרות שנקנו על ידי ענף החקלאות (בשקלים חדשים, ללא מע"מ) 4.3
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות    .5
מדד מחירי תשומה בענף החקלאות (ללא מע"מ), לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות 5.1
מדד מחירים של תשומות נבחרות בענף החקלאות (ללא מע"מ) 5.2
מחירים ממוצעים של תשומות נבחרות שנקנו על ידי ענף החקלאות (בשקלים חדשים, ללא מע"מ) 5.3
 
אחוזי שינוי תקופתיים    .6
אחוזי השינוי במדד מחירי תשומה בענף החקלאות, לפי קבוצה ראשית 6.1
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©