הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
י. מדד מחירי תשומה באוטובוסים
הגדרות, הסברים, משקלות ומקדמי קשר 1.     
ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי ותרומות 2.     
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים 3.     
מדדי מחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים 4.     
מדדי מחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות 5.     
אחוזי שינוי תקופתיים 6.     
 
הגדרות, הסברים, משקלות ומקדמי קשר    .1
הגדרת מדד מחירי תשומה באוטובוסים 1.1
הסברים ללוחות 1.2
משקלות הסעיפים והמצרכים העיקריים ב"מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה", לפי מועד עדכון הסל 1.3
משקלות הסעיפים והמצרכים העיקריים ב"מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות" לפי מועד עדכון הסל 1.4
עדכון מדד תשומות באוטובוסים, 2007 1.5
טבלת מקדמי קשר למדד אוטובוסים לכלל האוכלוסייה 1.6
 
ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי ותרומות    .2
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה - תרומה ואחוז שינוי 2.1
מדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים- תרומה ואחוז שינוי 2.4
 
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים    .3
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה, אחוז שינוי חודשי ושנתי 3.1
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות, אחוז שינוי חודשי ושנתי 3.2
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה - לפי בסיסים שונים 3.3
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות - לפי בסיסים שונים. הלוח הפסיק להתפרסם. 3.4
 
מדדי מחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים    .4
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה, לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 4.1
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של זכייניות. הלוח הפסיק להתפרסם. ראה הלוח הבא (f.4.3) 4.2
מדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים  לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 4.3
 
מדדי מחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות    .5
מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה, לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 5.1
מדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים  לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 5.3
 
אחוזי שינוי תקופתיים    .6
אחוזי השינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה, לפי סוג תשומה 6.1
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©