הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
יא. מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים
הגדרות, הסברים, משקלות ומקדמי קשר 1.     
ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי ותרומות 2.     
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים 3.     
מדדי מחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים 4.     
מדדי מחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות 5.     
אחוזי שינוי תקופתיים 6.     
 
הגדרות, הסברים, משקלות ומקדמי קשר    .1
הגדרת מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים 1.1
מדד תשומות באוטובוסים זעירים ציבוריים 1.2
משקלות ומקדמי קשר לפי מועד עדכון הסל 1.3
 
ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי ותרומות    .2
מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים - תרומה ואחוז שינוי 2.1
 
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים    .3
מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים אחוז שינוי חודשי ושנתי 3.1
 
מדדי מחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני החודשים האחרונים    .4
מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים, לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 4.1
 
מדדי מחירים חודשיים, לפי קבוצות ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות    .5
מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים, לפי קבוצה ראשית וקבוצה משנית 5.1
 
אחוזי שינוי תקופתיים    .6
אחוזי השינוי במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים, לפי סוג תשומה 6.1
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©