English
 
  ישראל במספרים
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [למ"ס] מביאה בפני הציבור את החוברת "ישראל במספרים" ובה מגוון של נושאים בתחומים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים.
 
קבלת תמונה מעמיקה ומורחבת הכוללת הגדרות מפורטות והסברים, ניתן לקבל בשנתון סטטיסטי לישראל ובפרסומים אחרים של הלמ"ס הייחודיים לכל נושא.
Israel In Figures 2018-Arabic Israel In Figures 2018 ישראל במספרים 2017
ערבית אנגלית עברית
  
  
חוברות קודמות
שנה עברית         
שנה אנגלית         
שנה ערבית         
לקבלת חוברת מודפסת - כתוב אלינו
  
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©