English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
(שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2018
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016
ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
1790 עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2018-2016 31/05/2020
2020/4 ירחון סקר כוח אדם - אפריל 2020 25/05/2020
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2019 14/05/2020
1785 חשבונות לאומיים, 2018-1995 07/05/2020
2020/4 הירחון הסטטיסטי לישראל - אפריל 2020 05/05/2020
2020/1 רבעון סקר כוח אדם - ינואר-מרץ 2020 30/04/2020
2020/3 ירחון סקרי כוח אדם - מרץ 2020 30/04/2020
2020/3 הירחון הסטטיסטי לישראל - מרץ 2020 02/04/2020
1795 מורשים לנהוג, 2019 01/04/2020
2020/1 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2020 29/03/2020
2019/4 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, אוקטובר-דצמבר 2019 23/03/2020
2019/4 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים, - אוקטובר-דצמבר 2019 17/03/2020
1789 ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2018-1995 17/03/2020
2020/02 ירחון סקרי כוח אדם - פברואר 2020 15/03/2020
1783 משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2018 08/03/2020
2020/2 הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2020 04/03/2020
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
10/02/2020 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
31/05/2020 עלוני סטטיסטי-קל
04/05/2020 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
03/05/2020 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
23/03/2020 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
04/05/2020 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
04/05/2020 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
11/05/2020 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©