English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
(שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2018
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016
ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
1776 ההוצאה הלאומית לחינוך, 2018-1962 23/01/2020
1771 תעשייה, כרייה וחציבה - מדדים וסיכומים שנתיים, 2017 19/01/2020
2019/3 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, יולי-ספטמבר 2019 16/01/2020
1784 החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה, 2018-2017 16/01/2020
1780 סקר ענפי הכלכלה, 2016 14/01/2020
1777 ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי, 2018-1990 09/01/2020
2019/12 הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2019 05/01/2020
1768 מדדי חקלאות-סביבה, 2017-2000 05/01/2020
1775 סקר תעשייה, כרייה וחציבה, 2016 29/12/2019
1774 ההוצאה הלאומית לבריאות, 2018-1962 26/12/2019
1769 מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2018 25/12/2019
2019/11 ירחון סקרי כוח אדם - נובמבר 2019 23/12/2019
2019/3 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים - יולי - ספטמבר 2019 17/12/2019
1767 סקר ביטחון אישי, 2018 12/12/2019
2019/4 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2019 10/12/2019
1781 תיירות, 2018 05/12/2019
2019/11 הירחון הסטטיסטי לישראל - נובמבר 2019 04/12/2019
2019/10 ירחון סקרי כוח אדם - אוקטובר 2019 25/11/2019
2019/10 הירחון הסטטיסטי לישראל - אוקטובר 2019 07/11/2019
1772 נסועה של כלי רכב (קילומטרז') 2018 07/11/2019
2019/9 ירחון סקרי כוח אדם - ספטמבר 2019 31/10/2019
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אפריל-יוני 2019 31/10/2019
2019/3 רבעון סקרי כוח אדם - יולי-ספטמבר 2019 31/10/2019
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
14/11/2018 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
19/01/2020 עלוני סטטיסטי-קל
05/01/2020 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
25/12/2019 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
16/01/2020 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
05/01/2020 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
05/01/2020 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
30/12/2019 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©