English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
(שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2018
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016
ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
2020/7 הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2020 04/08/2020
1794 פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל, 2017 30/07/2020
2020/6 ירחון סקר כוח אדם - יוני 2020 30/07/2020
2020/2 רבעון סקר כוח אדם - אפריל-יוני 2020 30/07/2020
1797 הרשויות המקומיות בישראל, 2018 26/07/2020
1800 חשבונות המגזר הממשלתי - 2018-2000 21/07/2020
1791 דמוגרפיה של עסקים - מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2018-2011 08/07/2020
2020/6 הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2020 06/07/2020
1801 לוחות תמותה שלמים של ישראל - 2018-2014 30/06/2020
2020/1 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים - ינואר-מרץ 2020 28/06/2020
2020/1 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה, ינואר-מרץ 2020 28/06/2020
1787 תוצר, פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון, 2018-2010 25/06/2020
1804 תאונות דרכים עם נפגעים, 2019, תאונות בדרכים לא-עירוניות 23/06/2020
2020/5 ירחון סקר כוח אדם - מאי 2020 22/06/2020
2020/2 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2020 18/06/2020
1796 ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות, 2019-2014 16/06/2020
1788 הסקר החברתי 2018 - כולל נושא ייחודי: מוביליות חברתית 11/06/2020
1799 מאזן אספקת המזון, 2018 09/06/2020
2020/5 הירחון הסטטיסטי לישראל - מאי 2020 04/06/2020
1786 מחקר ופיתוח עסקי, 2017-2016 01/06/2020
1790 עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף, 2018-2016 31/05/2020
2020/4 ירחון סקר כוח אדם - אפריל 2020 25/05/2020
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, אוקטובר-דצמבר 2019 14/05/2020
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
10/02/2020 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
05/08/2020 עלוני סטטיסטי-קל
04/08/2020 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
29/07/2020 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
28/06/2020 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
04/08/2020 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
02/07/2020 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
25/06/2020 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©