25/10/2020-עלוני סטטיסטי-קל
 

למעבר לרשימה המלאה לחץ כאן

13.   מחירים
14.   מחקר ופיתוח
15.   ממשלה ורשויות מקומיות
16.   פשיעה / סדר ציבורי
17.   עבודה ושכר
18.   עלייה
19.   רמת חיים ורווחה
20.   תחבורה ותקשורת
21.   תיירות ושירותי הארחה
22.   תנועה טבעית
23.   תעשייה ומסחר
24.   תרבות, בידור וספורט
1.   אוכלוסייה
2.   איכות הסביבה
3.   בינוי
4.   בריאות
5.   הגירה פנימית
6.   חברה
7.   חינוך והשכלה
8.   חקלאות
9.   חשבונות לאומיים
10.   כספים וביטוח
11.   מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
12.   מאפיינים גיאופיזיים

 
  1. אוכלוסייה
70 לישראל (סטטיסטיקל מס' 167)
נשים וגברים - 2016 (סטטיסטיקל מס' 166)
מבוגרים בני 55 ומעלה (סטטיסטיקל מס' 160)
עולי בריה"מ (לשעבר) לרגל 25 שנה לגל העלייה, (סטטיסטיקל מס' 148)
אוכלוסיית ישראל: 2014-2005 (סטטיסטיקל מס' 143)
האוכלוסייה הערבית 2008 (סטטיסטי-קל) - בשפה הערבית
נשים בארץ ובעולם, 2008-2007 (סטטיסטי-קל) (רק באנגלית)
האוכלוסייה הערבית בישראל 2008 (סטטיסטי-קל)
שישים שנה בראי הסטטיסטיקה (סטטיסטי-קל)
בני 65 ומעלה, 2003 (סטטיסטי-קל)- רק באנגלית
ילדים 2001 (סטטיסט-קל)
בני 65 ומעלה - ממצאי סקר, 1997-1998(סטטיסטי-קל)

 
  2. איכות הסביבה
איכות הסביבה: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס' 152)
מדדי פיתוח בר קיימה (סטטיסטי-קל)

 
  3. בינוי
בינוי ותנאי דיור 2010-1985 (סטטיסטי-קל)

 
  4. בריאות
תמותה 1996(סטטיסטי-קל)-רק באנגלית

 
  5. הגירה פנימית
אין פרסום מסדרת "סטטיסטי-קל" בנושא זה

 
  6. חברה
מבוגרים בני 55 ומעלה, 2015-2014: נתונים מתוך דו"ח פני החברה מס' 9 (סטטיסטיקל מס' 160)
הון חברתי: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס' 155)
איכות הסביבה: נתונים מתוך הסקר החברתי 2014 (סטטיסטיקל מס' 152)
דור העתיד של ישראל, ילדים וצעירים עד גיל 24, 2014 - 2013 - נתונים מתוך דוח פני החברה מס' 8 (סטטיסטיקל)
רווחת האוכלוסייה בישראל: הסקר החברתי 2013 (סטטיסטיקל מס' 141)
הסקר החברתי 2012-2011 (סטטיסטיקל)
הסקר החברתי 2010-2009 (סטטיסטי-קל)

 
  7. חינוך והשכלה
Education in Israel - Statisti-lite No. 169
השכלה גבוהה תשע"ז, 2016/17 (סטטיסטיקל מס' 168)
סקר מיומנויות בוגרים בישראל, 2015-2014 (סטטיסטיקל מס' 150)

 
  8. חקלאות
החקלאות בישראל 2004 (סטטיסטי-קל)

 
  9. חשבונות לאומיים
המשק הישראלי 2011-1995 (סטטיסטי-קל)
המשק הישראלי 2006-1950 (סטטיסטי-קל)

 
  10. כספים וביטוח
אין פרסום מסדרת "סטטיסטי-קל" בנושא זה

 
  11. מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
יבוא ויצוא סחורות של ישראל: 2014-2005 (סטטיסטיקל)

 
  12. מאפיינים גיאופיזיים
שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל מס' 173)
אקלים (סטטיסטיקל מס' 162)

 
  13. מחירים
מדד המחירים לצרכן (פרסום מס' 153 בסדרת "סטטיסטיקל")

 
  14. מחקר ופיתוח
אין פרסום מסדרת "סטטיסטי-קל" בנושא זה

 
  15. ממשלה ורשויות מקומיות
ירושלים, 2016-2015 (סטטיסטיקל)
הערים הגדולות בישראל: 2013-2012 - נתונים מתוך דו"ח פני החברה מס' 7
ארבע ערים, מאפייני האוכלוסייה 2004 (סטטיסטי-קל)
ערים גדולות 2002 (סטטיסטי-קל)
הצפון 2000 (סטטיסטי-קל)
הדרום 2000 (סטטיסטי-קל)
קיבוצים 1997 (סטטיסטי-קל)

 
  16. פשיעה / סדר ציבורי
פשיעה 2008-1999 (סטטיסטי-קל)

 
  17. עבודה ושכר
סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל)

 
  18. עלייה
עולי חבר העמים, 2000(סטטיסטי-קל)- ברוסית
עולי חבר העמים 2000(סטטיסטי-קל)- בעברית

 
  19. רמת חיים ורווחה
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016 (סטטיסטיקל)
הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2015 (סטטיסטיקל מס' 158)
רווחת האוכלוסייה בישראל: הסקר החברתי 2013 (סטטיסטיקל מס' 141)
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל) -ברוסית
שירותי הרווחה 2009 (סטטיסטי-קל)

 
  20. תחבורה ותקשורת
תאונות דרכים עם נפגעים 1996-2010 (סטטיסטי-קל)
תחבורה 2006-1995 (סטטיסטי-קל)

 
  21. תיירות ושירותי הארחה
תיירות ושירותי הארחה, 2017 (סטטיסטיקל מס' 172 - מונגש)

 
  22. תנועה טבעית
אין פרסום מסדרת "סטטיסטי-קל" בנושא זה

 
  23. תעשייה ומסחר
תעשייה, 2014-2012 (סטטיסטיקל מס' 146)
ענפי טכנולוגיות המידע 2000 (סטטיסטי-קל)

 
  24. תרבות, בידור וספורט
תרבות, בידור וספורט - 2016 (סטטיסטיקל מס' 164)


רשימת סטטיסטיקל המלאהנשים וגברים 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
אוכלוסיית ישראל 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
האוכלוסייה הערבית 2008 (סטטיסטי-קל) - בשפה הערבית
נשים בארץ ובעולם, 2008-2007 (סטטיסטי-קל) (רק באנגלית)
האוכלוסייה הערבית בישראל 2008 (סטטיסטי-קל)
שישים שנה בראי הסטטיסטיקה (סטטיסטי-קל)
נשים וגברים 2007-1987 (סטטיסטי-קל)
נשים וגברים 1985-2005 (סטטיסטי-קל)
ילדים 2001 (סטטיסט-קל)
האוכלוסיה הערבית בישראל 2000(סטטיסטי-קל)
אוכלוסייה 2000 (סטטיסטי-קל) (Int.)
בני 65 ומעלה - ממצאי סקר, 1997-1998(סטטיסטי-קל)
ילדים 1997 (סטטיסטי-קל)
אוכלוסיית ישראל 1997 (סטטיסטי-קל)
נשים וגברים 1998 (סטטיסטי-קל)
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2002 (סטטיסטי-קל)(בערבית)
בני 65 ומעלה, 2003 (סטטיסטי-קל)- רק באנגלית
האוכלוסייה הערבית בישראל 2003 (סטטיסטי-קל)
מדדי פיתוח בר קיימה (סטטיסטי-קל)
בינוי ותנאי דיור 2010-1985 (סטטיסטי-קל)
בינוי 2005-1975 (סטטיסטי-קל)
בנייה 1999(סטטיסטי-קל)(Int.)
תמותה 1996(סטטיסטי-קל)-רק באנגלית
הסקר החברתי 2010-2009 (סטטיסטי-קל)
הסקר החברתי 2008-2007 (סטטיסטי-קל)
הסקר החברתי 2005-2002 (סטטיסטי-קל)
החקלאות בישראל 2004 (סטטיסטי-קל)
המשק הישראלי 2006-1950 (סטטיסטי-קל)
המשק הישראלי 1995-2005(סטטיסטי-קל)
המשק הישראלי 1990-2001(סטטיסטי-קל)
סחר חוץ 2010-2000 (סטטיסטי-קל)
סחר חוץ 2005 (סטטיסטי-קל)
אקלים 2000 (סטטיסטי-קל)
ארבע ערים, מאפייני האוכלוסייה 2004 (סטטיסטי-קל)
קיבוצים 1997 (סטטיסטי-קל)
הדרום 2000 (סטטיסטי-קל)
הצפון 2000 (סטטיסטי-קל)
ערים גדולות 2002 (סטטיסטי-קל)
תל אביב יפו 1998(סטטיסטי-קל) (Int.)
תריסר ערים 1997 (סטטיסטי-קל)(Int.)
מבט על הצפון 1997 (סטטיסטי-קל)(Int.)
פשיעה 2008-1999 (סטטיסטי-קל)
סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל)
סקר כוח אדם 2002 (סטטיסטי-קל)
עבודה 1999 (סטטיסטי-קל)
סקר כוח אדם 2002 (סטטיסטי-קל)- ברוסית
סקר כוח אדם 2002 (סטטיסטי-קל)- בערבית
עולי חבר העמים 2000(סטטיסטי-קל)- בעברית
עולי חבר העמים, 2000(סטטיסטי-קל)- ברוסית
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל) -ברוסית
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל)
שירותי הרווחה 2009 (סטטיסטי-קל)
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2007 (סטטיסטי-קל) - בערבית
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2007 (סטטיסטי-קל) - באנגלית
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2007 (סטטיסטי-קל) - ברוסית
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2007 (סטטיסטי-קל) - בעברית
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2004 (סטטיסטי-קל)
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2001 (סטטיסטי-קל)
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2001 (סטטיסטי-קל)- בערבית
תאונות דרכים עם נפגעים 1996-2010 (סטטיסטי-קל)
תחבורה 2006-1995 (סטטיסטי-קל)
תחבורה 1998 (סטטיסטי-קל)
תיירות ושירותי הארחה 2010-1990 (סטטיסטי-קל)
תיירות 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
מלונות 2009-1990 (סטטיסטי-קל)
תיירות 2008 (סטטיסטי-קל)
מלונות 2008 (סטטיסטי-קל)
תיירות 2007 (סטטיסטי-קל)
מלונות בישראל 2007 (סטטיסטי-קל)
תיירות 2006 (סטטיסטי-קל)
מלונות בישראל 2006 (סטטיסטי-קל)
מלונות בישראל 2005 (סטטיסטי-קל)(Int.)
תיירות בישראל 2005 (סטטיסטי-קל)(Int.)
תיירות 2003 (סטטיסטי-קל) (Int.)
תיירות 2004 (סטטיסטי-קל)(Int.)
מלונות בישראל 2004 (סטטיסטי-קל)(Int.)
תעשייה 1995-2005 (סטטיסטי-קל)
ענפי טכנולוגיות המידע 2000 (סטטיסטי-קל)
ענפי טכנולוגיות המידע 1990-2000(סטטיסטי-קל)-אנגלית
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©