שים לב,
הכלי נתמך בדפדפן Internet Explorer מגרסה 7 והלאה
בגרסאות 9 ו-10 יש להפעיל מצב תאימות
שימוש בתצוגת תאימות ב- Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/he-il/internet-explorer/use-compatibility-view#ie=ie-8
  
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©