ירחון שכר ותעסוקה
ירחון שכר ותעסוקה
יולי 2020  ירושלים 
7   
הסבר על ניכוי עונתיות הגדרות והסברים
לבחירת ירחון מתקופות אחרות
בחר חודש בחר שנה
א. תעסוקה ושכר
ב. תעסוקה ושכר של עובדי רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות)
ג. תעסוקה ושכר של עובדי מדינה (עובדים המקבלים שכרם באמצעות מל"ם מערכות)
ד. סדרות רב שנתיות
ה. תעסוקה ושכר לפי מגזרים
  
מפתח השינויים-חדש מול ישן בירחון
 
 
1.zip תעסוקה ושכר  א
 
pdf לקבלת לוח ב 1. משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר   
pdf לקבלת לוח ב 2. משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר בענפים כלכליים נבחרים (כולל משרות של עובדים זרים)   
pdf לקבלת לוח ב 3. משרות שכיר ,לפי ענף כלכלי   
pdf לקבלת לוח ב 4. סך כל השכר במחירים שוטפים,לפי ענף כלכלי   
pdf לקבלת לוח ב 5. סך כל השכר במחירים קבועים,לפי ענף כלכלי   
pdf לקבלת לוח ב 6. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים,לפי ענף כלכלי   
pdf לקבלת לוח ב 7. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים,לפי ענף כלכלי   
pdf לקבלת לוח ב 8. משרות שכיר וסך כל השכר - נתונים מנוכי עונתיות,לפי ענף כלכלי   
pdf לקבלת לוח ב 9. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים וקבועים - נתונים מנוכי עונתיות ,לפי ענף כלכלי   
pdf לקבלת לוח ב 10. משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים - נתוני מגמה לפי ענף כלכלי   
pdf לקבלת לוח ב 11. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים - נתוני מגמה לפי ענף כלכלי   
pdf לקבלת לוח ב 12. משרות שכיר,לפי ענף כלכלי ראשי   
pdf לקבלת לוח ב 13. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים, לפי ענף כלכלי ראשי   
pdf לקבלת לוח ב 14. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים - מדדים, לפי ענף כלכלי ראשי   
pdf לקבלת לוח ב 15. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים - -מדדים,לפי ענף כלכלי ראשי   
pdf לקבלת לוח ב 16. משרות שכיר, סך כל השכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי   
pdf לקבלת לוח ב 17. משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - מדדים, לפי ענף כלכלי ראשי   
pdf לקבלת לוח ב 18. משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו"ל שמעסיקיהם מדווחים עליהם למוסד לביטוח לאומי   
pdf לקבלת לוח ב 19. משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר לפי ענף כלכלי ראשי, ממוצעים שנתיים   
 
2.zip תעסוקה ושכר של עובדי רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות)  ב
 
pdf לקבלת לוח ב 1. רשויות מקומיות- משרות שכיר, יחידות עבודה ושכר חודשי ממוצע, למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי   
pdf לקבלת לוח ב 2. עיריות - משרות שכיר, יחידות עבודה ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי   
 
3.zip תעסוקה ושכר של עובדי מדינה (עובדים המקבלים שכרם באמצעות מל"ם מערכות)  ג
 
הסבר על תעסוקה ושכר של עובדי מדינה
לוחות חודשיים
 
pdf לקבלת לוח ב 1. כלל עובדי המדינה - משרות שכיר, יחידות עבודה, שכר ושכר חודשי ממוצע, במחירים שוטפים וקבועים   
pdf לקבלת לוח ב 2. עובדי מדינה בפיקוח נציבות שירות המדינה - משרות שכיר, יחידות עבודה, שכר ושכר חודשי ממוצע, במחירים שוטפים וקבועים   
pdf לקבלת לוח ב 3. עובדי מדינה שאינם בפיקוח נציבות שירות המדינה - משרות שכיר, יחידות עבודה, שכר ושכר חודשי ממוצע, מחירים שוטפים וקבועים   
pdf לקבלת לוח ב 4. כלל עובדי המדינה השייכים לשירותי המינהל הממשלתי (ענף 84) - משרות שכיר, יחידות עבודה, שכר ושכר חודשי ממוצע, במחירים שוטפים וקבועים   
 
4.zip סדרות רב שנתיות  ד
 
pdf לקבלת לוח ב 1. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (כולל משרות של עובדים זרים)   
pdf לקבלת לוח ב 2. מדדי שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - בסיסים שונים (כולל משרות של עובדים זרים)   
pdf לקבלת לוח ב 3. שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים   
pdf לקבלת לוח ב 4. מדדי שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - בסיסים שונים   
pdf לקבלת לוח ב 5. מדדי שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים - בסיסים שונים   
pdf לקבלת לוח ב 6. מדדי משרות שכיר - בסיסים שונים   
 
5.zip תעסוקה ושכר לפי מגזרים       הסבר על מגזרים ה
 
pdf לקבלת לוח ב 1. משרות שכיר, לפי מגזר ותת-מגזר   
pdf לקבלת לוח ב 2. סך שכר, לפי מגזר   
pdf לקבלת לוח ב 3. שכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר ותת-מגזר   
pdf לקבלת לוח ב 4. משרות שכיר לפי מגזר וענפי כלכלה   
pdf לקבלת לוח ב 5. סך שכר, לפי מגזר וענפי כלכלה   
pdf לקבלת לוח ב 6. שכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר וענפי כלכלה   
pdf לקבלת לוח ב 7. משרות שכיר, לפי מגזר וענף כלכלי בסך כל השירותים הצבוריים   
pdf לקבלת לוח ב 8. סך שכר, לפי מגזר וענף כלכלי בסך כל השירותים הצבוריים   
pdf לקבלת לוח ב 9. שכר ממוצע, לפי מגזר וענף כלכלי בסך כל השירותים הצבוריים   
 
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©