המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 19/11/2019   
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אירופה
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,האיחוד האירופי
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אפט"א
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,יתר ארצות אירופה
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אסיה
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אפריקה
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה הצפונית
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה המרכזית
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אמריקה הדרומית
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,אוקיאניה
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות סחר,ארצות בלתי מסווגות
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי קבוצות סחורות וארצות,יבוא
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי קבוצות סחורות וארצות,יצוא
 עודכן ב 19/11/2019סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים),נתונים לפי ארצות וקבוצת ארצות
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
03.11.2019 - מערכת חדשה - מערכת חדשה "מטא-דאטה" ברמה דאטה
16.12.2018 - מערכת חדשה - מערכת לקבלת קבצים בפורמטים שונים
16.05.2018 - נושא חדש - מדדי איכות חיים עם METADATA ברמת תת-תת-תת -תת נושא
12.11.2017 - נושא חדש - הוצאה לאומית לרווחה
19.09.2016 - סדרות חדשות בנושא - מחקר ופיתוח - מחקר ופיתוח עסקי- לפי מחוז עם METADATA ברמת תת-תת -תת נושא
03.04.2016 - נושא חדש - הוצאה לאומית
15.12.2015 - נושא חדש - מחקר ופיתוח
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©