המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 25/05/2020   
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,אוכלוסיית בני 15 ומעלה ובני 64-25 , לפי תכונות כוח העבודה
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,שיעורי תעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה)
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים) לפי היקף עבודה בדרך כלל
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,אחוז המשתתפים בכוח העבודה, לפי גיל וקבוצת אוכלוסיה
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,אוכלוסיית בני 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה ומחוז
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,נוער בגיל 17-15 , לפי תכונות כוח העבודה
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,בני 64-25 , לפי תכונות כוח העבודה
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,מועסקים ושכירים, ממוצע שעות עבודה לשבוע, לפי ענף כלכלי ומין (סיווג ענפי כלכלה 1
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,מועסקים, לפי מעמד בעבודה,קבוצות אוכלוסייה ומין
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,שכירים וחברי קואופרטיב העובדים בדרך כלל בהיקף חלקי שלא מרצון, לפי מין
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,בלתי מועסקים, לפי תכונות נבחרות
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,מועסקים ושכירים, ממוצע שעות עבודה לשבוע, לפי ענף כלכלי ומין (סיווג ענפי כלכלה 2
 עודכן ב 25/5/2020נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם - נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי,מועסקים ושכירים, ממוצע שעות עבודה לשבוע, לפי משלח יד ומין (סיווג משלח יד 2012 )
 עודכן ב 25/5/2020חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - תוצר מקומי גולמי,במחירי שוק מצד ההוצאה
 עודכן ב 25/5/2020חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - הוצאה לצריכה פרטית,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 25/5/2020חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - הוצאה לצריכה ציבורית,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 25/5/2020חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - השקעה גולמית מקומית,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 25/5/2020חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - יצוא סחורות ושירותים,במחירים קבועים ושוטפים
 עודכן ב 25/5/2020חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - יבוא סחורות ושירותים,במחירים קבועים ושוטפים
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
03.11.2019 - מערכת חדשה - מערכת חדשה "מטא-דאטה" ברמה דאטה
16.12.2018 - מערכת חדשה - מערכת לקבלת קבצים בפורמטים שונים
16.05.2018 - נושא חדש - מדדי איכות חיים עם METADATA ברמת תת-תת-תת -תת נושא
12.11.2017 - נושא חדש - הוצאה לאומית לרווחה
19.09.2016 - סדרות חדשות בנושא - מחקר ופיתוח - מחקר ופיתוח עסקי- לפי מחוז עם METADATA ברמת תת-תת -תת נושא
03.04.2016 - נושא חדש - הוצאה לאומית
15.12.2015 - נושא חדש - מחקר ופיתוח
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©