המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 15/09/2019   
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - החשבון השוטף,תקבולים
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - החשבון השוטף,תשלומים
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - החשבון השוטף,תנועות נטו
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון סחר סחורות,יצוא סחורות
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון סחר סחורות,יבוא סחורות
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון סחר סחורות,תנועות נטו
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון שירותים,סך הכל סחר שירותים
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון שירותים,יצוא ויבוא שירותי תיירות
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון שירותים,יצוא ויבוא שירותי תחבורה
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון שירותים,תנועות נטו
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות בגין השקעות פיננסיות
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות ראשוניות,תמורה לשכירים
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות מהשקעה ישירה
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות בניירות ערך
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות מהשקעות אחרות
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות ראשוניות,הכנסות מהשקעות יתרות מט"ח בחו"ל
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות ראשוניות,תנועות נטו
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות ראשוניות,סך הכל חשבון הכנסות ראשוניות
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות משניות (העברות שוטפות),תקבולים
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות משניות (העברות שוטפות),תשלומים
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות משניות (העברות שוטפות),תנועות נטו
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון הכנסות משניות (העברות שוטפות),העברות הון נטו
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון פיננסי,השקעות תושבי ישראל בחו"ל
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון פיננסי,השקעות תושבי חוץ בישראל
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - חשבון פיננסי,תנועות פיננסיות - נטו
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - הנכסים וההתחייבויות של המשק,הנכסים וההתחייבויות
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - הנכסים וההתחייבויות של המשק,ההתחייבויות נטו
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - הנכסים וההתחייבויות של המשק,חוב חיצוני
 עודכן ב 15/9/2019מאזן התשלומים - הפרשים סטטיסטיים,הפרשים סטטיסטיים
 עודכן ב 15/9/2019תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993) - הנתונים למפעלים עם משרת שכיר אחת לפחות,מדדים עם בסיס 2004=100 ונתונים אחרים
 עודכן ב 15/9/2019משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),מספר משרות פנויות לפי ענפי כלכלה
 עודכן ב 15/9/2019משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),מספר משרות פנויות לפי גודל עסק
 עודכן ב 15/9/2019משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),משרות פנויות לפי ענפי כלכלה
 עודכן ב 15/9/2019משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),משרות פנויות לפי גודל עסק
 עודכן ב 15/9/2019משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות (אומדן מנופח),משרות פנויות לפי מחוז
 עודכן ב 15/9/2019משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות לפי סיווג של משלח יד וענף כלכלי (אומדן מנופח),נתונים ברמה של 1 ו2 ספרות של סיווג משלח יד
 עודכן ב 15/9/2019משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומש - מספר משרות פנויות עבור קבוצות נבחרות של משלחי יד (אומדן מנופח),כלל הענפים שבסקר
 עודכן ב 15/9/2019בינוי - סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות,כמות מבוקשת של דירות חדשות בתקופה ,לפי מטרה ומחוז
 עודכן ב 15/9/2019בינוי - סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות,דירות חדשות שנמכרו בתקופה ,לפי מטרה ומחוז
 עודכן ב 15/9/2019בינוי - סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות,דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בבנייתן בתקופה ,לפי מטרה ומחוז
 עודכן ב 15/9/2019בינוי - סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות,דירות חדשות שנותרו למכירה בסוף התקופה ביוזמה פרטית ,לפי מטרה ומחוז
 עודכן ב 15/9/2019בינוי - סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות,חודשי היצע לדירות חדשות ביוזמה פרטית
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
16.12.2018 - מערכת חדשה - מערכת לקבלת קבצים בפורמטים שונים
16.05.2018 - נושא חדש - מדדי איכות חיים עם METADATA ברמת תת-תת-תת -תת נושא
12.11.2017 - נושא חדש - הוצאה לאומית לרווחה
19.09.2016 - סדרות חדשות בנושא - מחקר ופיתוח - מחקר ופיתוח עסקי- לפי מחוז עם METADATA ברמת תת-תת -תת נושא
03.04.2016 - נושא חדש - הוצאה לאומית
15.12.2015 - נושא חדש - מחקר ופיתוח
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©