המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
סל סדרות אישי    
 
מאגר הנתונים המרכזי    
סל סדרות לנוחיות המשתמשים הזקוקים לקבל קובץ אחד עם סדרות מנושאים שונים , ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מנושאים שונים.
סל סדרות אישי - סרטון הדרכה סל סדרות אישי -
סרטון הדרכה
 
מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל כולל מידע  מידע.
ניתן לקבל את הנתונים בפורמטים שונים ואף להציגם כגרף.המאגר חופשי לשימוש.
מאגר הנתונים המרכזי - סרטון הדרכה מאגר הנתונים המרכזי -
סרטון הדרכה
עדכונים אחרונים --- עודכן ב 07/04/2020   
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - מאזן סחר חוץ, נטו,גירעון מסחרי
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - מאזן סחר חוץ, נטו,יבוא, לפי קבוצות סחורות נטו
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - מאזן סחר חוץ, נטו,יצוא, לפי קבוצות סחורות נטו(סיווג ענפי כלכלה 2011)
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יבוא סחורות,מוצרי צריכה לפי קבוצות סחורות
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יבוא סחורות,מוצרי השקעה לפי קבוצות סחורות
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יבוא סחורות,חומרי גלם לפי קבוצות סחורות
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011),יצוא חקלאי, ייעור ודיג ויצוא אחר, לפי ענפי כלכלה מקובצים
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011),יצוא תעשייתי וחרושת, כרייה וחציבה, לפי ענפי כלכלה מקובצים
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011),יצוא תעשייתי, לפי עוצמה טכנולוגית
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011),יצוא של סדר A - חקלאות, ייעור ודיג לפי תתי-ענפים (ברמת 4 ספורות)
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011),יצוא של סדר B - כרייה וחציבה לפי תתי-ענפים (ברמת 4 ספורות)
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יצוא סחורות(סיווג ענפי כלכלה 2011),יצוא של סדר C - תעשייה וחרושת לפי תתי-ענפים (ברמת 4 ספורות)
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יבוא לפי ייעוד כלכלי,נתונים לפי קבוצות סחורות
 עודכן ב 7/4/2020סחר חוץ - יבוא ויצוא לפי ארצות (ללא אניות, מטוסים ויהלומים),נתונים לפי ארצות וקבוצת ארצות
 עודכן ב 7/4/2020חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008) - חשבונות המגזר הממשלתי,פעולות הממשלה המרכזית (נתוני הסדרה נלקחו ממשרד האוצר)
  חידושים אחרונים במאגר הנתונים המרכזי
03.11.2019 - מערכת חדשה - מערכת חדשה "מטא-דאטה" ברמה דאטה
16.12.2018 - מערכת חדשה - מערכת לקבלת קבצים בפורמטים שונים
16.05.2018 - נושא חדש - מדדי איכות חיים עם METADATA ברמת תת-תת-תת -תת נושא
12.11.2017 - נושא חדש - הוצאה לאומית לרווחה
19.09.2016 - סדרות חדשות בנושא - מחקר ופיתוח - מחקר ופיתוח עסקי- לפי מחוז עם METADATA ברמת תת-תת -תת נושא
03.04.2016 - נושא חדש - הוצאה לאומית
15.12.2015 - נושא חדש - מחקר ופיתוח
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©