עודכן ב 05/08/2020 לעמוד הנושא לעמוד הנושא נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם למידע בנושא מידע
IMF לאתר
 • נתונים החל מינואר 2012 מבוססים על סקר כוח אדם חודשי שירות RSS פורמט JSON
 • מ2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 2008 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) 128 סדרות.קבלת  128 סדרות  מ1  עד 128   מהתת-נושא "מ2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 2008 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מ2001 עד 2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) 227  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "מ2001 עד 2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) " בפורמט XML 227 סדרות.קבלת  27 סדרות  מ201  עד 227   מהתת-נושא "מ2001 עד 2009 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 2001 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מ1998 עד 2001 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 1998 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) 200 סדרות.קבלת  0 סדרות  מ1  עד 0   מהתת-נושא "מ1998 עד 2001 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 1998 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) " בפורמט XML 200 סדרות.קבלת  0 סדרות  מ201  עד 200   מהתת-נושא "מ1998 עד 2001 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1995 ושיטת ניפוח 1998 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
 • מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) 231  סדרות. קבלת   200 סדרות  מ1  עד 200   מהתת-נושא "מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) " בפורמט XML 231 סדרות.קבלת  31 סדרות  מ201  עד 231   מהתת-נושא "מ1988 עד 1995 מבוססים על אומדני אוכלוסייה של מפקד 1983 (לפי הגדרות כוח העבודה מעודכנות) " בפורמט XML שירות RSS פורמט JSON
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה (נתונים משנת 2013 ואילך )
  אנרגיה (נתונים עד שנת 2012 )
  בינוי
  בריאות
  הוצאה לאומית
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים
(נתונים מ-1995 ,SNA 2008)
  חשבונות לאומיים
(נתונים עד 1995 ,SNA 1968)
  מאזן התשלומים
  מדדי איכות חיים
  מחירים
  מחקר ופיתוח
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 1993 )
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
(סיווג ענפי כלכלה ומשלחי יד 2011 )
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  סקר הערכות עסקים
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  עסקים ומסחר
  פשיעה ומשפט
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי המוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 2011)
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
(סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 1993)
  תעשייה (סיווג ענפי כלכלה 2011 )
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©